Valttia työelämään -sivusto on nyt julkaistu osoitteessa www.valmistu.net/uramatka.

Sivusto tarjoaa työvälineitä opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea urasuunnitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Se tarjoaa välineitä myös ohjaajille ura- ja opinnäytetyöryhmien ohjaukseen.

Valtti-eväät, kehittämissuositukset opintojen ja valmistumisen edistämiseksi (PDF).Löydät meidät
myös täältä:Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti oli seitsemän korkeakoulun välinen valtakunnallinen yhteistyöhanke, joka päättyi 31.3.2012.

Valtissa

  • kehitettiin opiskelu- ja uraryhmäohjausta opiskelijoiden opintojen edistämiseksi ja työelämään siirtymisen tukemiseksi sekä
  • vahvistettiin korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilökunnan ohjauksellisia taitoja ja opiskelijoiden ohjauksen asiantuntemusta, erityisinä teemoina uraohjaus ja työelämävalmennus.

 

Tavoitteena oli, että korkeakouluissa on hankkeen päätyttyä ryhmäohjaukseen koulutettua henkilökuntaa, joilla on erityisosaamista ohjata opiskelijoita opinnäytetyöprosessin hallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä työuran ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Valtin toiminta-ajatus ja toimijat (PDF).

Valtti kuului OPM:n valtakunnalliseen ESR- kehittämisohjelmaan ”Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen” ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosiksi 2008–2011.